• Başlangıç Seviyesi
  • Orta Seviye
  • İleri Seviye
  • Profesyonellere Yönelik
  • Özel Ders
Başlangıç sınıflarında en çok doğru duruş ve kasları doğru kullanma üzerinde duruyorum. Oryantal dansı, vücudu zorlayan ve özellikle kalça hareketleri sırasında bel bölgesinin fazlasıyla kullanıldığı bir danstır; dolayısıyla öğrencinin önce vücudunu korumayı öğrenmesi gerekmektedir ki beden sağlığı açısından günlük yaşamda da doğru durmayı alışkanlık haline getirmek çok önemlidir.

Derslerde ilk önce adıma dayalı figürleri, kalça ve kol figürlerini ayrı ayrı öğretiyorum. Burada hedefim bir yap-boz’un önce parçalarını oluşturmaktır. Her figür için bedeni hazırlamaya dayalı bir ön çalışma yaparım çünkü ön çalışmalar figürün gerektiği gibi algılanması açısından önemlidir.

Ayrıca ritim algısını geliştirmek üzere özel ritim egzersizleri yapar, zaman zaman beden perküsyonu çalışmaları ile beden-ritim uyumunu sağlamaya çalışırım.

Öğrencilerim basit figürleri tereddütsüz yapar hale geldiklerinde ve ritmi kaçırmadan hareket edebildiklerinde; adım, kalça ve kolları birleştirmek ve koordinasyon sağlamak amacıyla çalışma kombinasyonları öğretirim.
Başlangıç seviyesinde vücutlarını doğru kullanmayı alışkanlık haline getirmiş ve basit figürleri birbirine bağlayarak uygulayabilecek duruma gelmiş öğrencilerime orta seviyede daha zor figürleri bir koreografi eşliğinde öğretirim. Kol-bacak-kalça-omuz koordinasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar ekleyerek bir önceki seviyede oluşturduğumuz yap-boz’un parçalarını bir araya getirip tabloyu oluşturmaya başlarım ve figürleri bir yandan teknik olarak güçlendirirken diğer yandan estetik detaylar üzerinde durur, bağlantıların akıcı olmasını sağlamak için uğraşırım.

Bu kurda öğrenci artık daha fazla oryantal dansının içindedir ve yaptığı hareketlere daha hâkimdir.
İleri seviyede, ritme ve figürlere iyice adapte olmuş öğrenciye ileri seviye figürler, zorluk derecesi yüksek, arka arkaya aynı figürün tekrarlarından oluşmayan kombinasyonlar öğretir ve daha dinamik koreografiler oluştururum.

Bu seviyede ayrıca zil, şal, baston gibi aksesuar kullanımı öğretirim.
Amaç, sahneye çıkan profesyonel oryantallerin ya da grupların tekniklerini geliştirmek ve sahne için onlara özel koreografiler kurmaktır.

Kişiye özel çalışmalarda ilk hedefim öğrencinin eksiklerini gidermek ve sahneye çıkacağı mekanı da düşünerek, gerek müzik gerekse figür seçimiyle onu en iyi yansıtan, yeri geldiğinde bir konu ya da hikayeye dayalı “kişisel” koreografiler kurmaktır.

Grup çalışmalarında ise takım çalışmasına dayalı bir yöntem izlerim ve grubun geneline uygun bir koreografi oluştururum.
Özel dersler tamamen kişinin ihtiyacına ve isteğine göre düzenlenir.

Amacı oryantal dansını öğrenmek olan öğrencilerle, içinde doğru duruş ve beden sağlığı hareketleri de bulunan ve fakat teknik ağırlıklı çalışmalar yapmaktır. Öğrencinin seviyesine göre uygun öğretim metodu izleyerek figürleri olması gerektiği gibi uygulayıp akıcı dans etmesini sağlarım.

Amacı bir yandan dans öğrenip bir yandan vücutlarını şekillendirmek olan öğrencilerle ise daha yoğun bir program izlerim ve figür öğrenmenin yanı sıra egzersize dayalı bir ders yöntemi uygularım.